Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Adwokat - Odszkodowania komunikacyjne, Błędy lekarskie pomoc prawna

Adwokaci świadczą pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa karnego i prawa karnego skarbowego.
Zajmują się ponadto reprezentowaniem osób fizycznych i prawnych w sprawach administracyjnych przed wszelkimi urzędami i sądami administracyjnymi.
Zapewniają obsługę w poszczególnych sprawach oraz stałą obsługę prawną – głównie przedsiębiorcom i podmiotom instytucjonalnym. więcej »
Pomagamy w:
  • Prawo medyczne
  • Sprawy karne
  • Sprawy karno-skarbowe
  • Odszkodowania komunikacyjne
  • Odszkodowania błędy lekarskie

Kancelarie specjalizują się w prawie budowlanym: zajmują się zwłaszcza sprawami dotyczącymi prowadzenia procesu budowlanego i inwestorskiego od strony prawnej, w tym umów inwestycyjnych, umów dotyczących robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. W tym zakresie Kancelarie kompleksowo obsługują podmioty gospodarcze – nie tylko prowadzą poszczególne sprawy, ale i reprezentują podmioty w takich sprawach przed sądami powszechnymi.

Adwokaci prowadzą również sprawy z zakresu prawa medycznego, tak w zakresie obsługi podmiotów działających na podstawie Ustawy o działalności leczniczej, jak i reprezentowania osób fizycznych w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych ze zdarzeniami powstałymi w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych.

Kancelarie reprezentują ponadto osoby fizyczne w sprawach przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i sądami powszechnymi w przedmiocie dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi.

Więcej o kancelarii i ofercie
Kontakt
Linki
Adwokat.taczalski.pl © 2018 | Adwokat Bydgoszcz ✓ Adwokat prawo medyczne ✓ sprawy karne ✓ Odszkodowania Bydgoszcz ✓ Prawnik ✓ Kancelaria Prawna ✓ Błąd lekarski odszkodowanie ✓ pomoc prawna.